Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


11 februari 2023

VU Westvoorne

VU Westvoorne biedt al 75 jaar een breed palet aan workshops, lezingen, films en cursussen. We willen als VU meer mensen bereiken, onze leden en bezoekers inspireren en extra vrijwilligers aan ons binden. Onze nieuwe Koers 2025geeft houvast. Wij zorgen voor ontmoetingen, een goed gesprek over een film die je net hebt gezien, of een workshop of lezing op het gebied kunst, cultuur, geschiedenis, een maatschappelijk thema die je aan het denken zette. Zo dragen wij bij aan meer binding met de omgeving, aan meer sociale cohesie en vriendschap.