Per categorie:


  Per soort:
Programmaboekje


Samenstelling van het Bestuur


 Vacant, Voorzitter   
 Dorien Rozemulder, Penningmeester  tel. (0181) 484108
 Hans Hoedemaker, Secretaris   tel. (0181) 483820
Jenneke Swart, Leden- en cursusadministratie   tel. (0181) 414361
 Henk Vos, ICT   tel. (06) 45053480
 Jeanette Wijsman, Notulist          tel. (0181) 403055
 Lea van Vliet, Voorzitter Programmacommissie    tel. (0181) 854759
 Anneke Ottevanger, Coördinator yoga  tel. (0181) 485458
 Marijke Endert, Voorzitter Filmcommissie  tel. (0181) 487908
 Piet Rosier, Voorzitter Dorpshuiscommissie   tel. (0181) 484195
 Johan Baatenburg de Jong, PR Filmcommissie   tel. (0181) 484386
 Diny Vermeer, Programmacommissie    tel. (0181) 853522