Per categorie:  Per soort:
Programmaboekje


Betaling cursussen

Op het inschrijfformulier dient u aan te geven dat ude VUmachtigthet verschuldigde bedrag af te schrijven van uw giro- of bankrekening, incl. evt. uitstaande contributie betaling.

De cursusadministratie schrijft de verschuldigde bedragen kort voor aanvang van de cursussen van uw rekening af, op uw dagafschrift vindt u de naam van de cursus en de aanvangsdatum.

Indien u op een andere wijze wenst te betalen dient u zich schriftelijk in te schrijven; u kunt daartoe het inschrijfformulier downloaden en opsturen, zie voor verdere details het inschrijformulier.