Per categorie:
  Per soort:Lidmaatschap

De Volksuniversiteit Westvoorne heeft de volgendestatuten en huishoudelijk reglement.


Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt voor een geheel verenigingsjaar aangegaan en loopt automatisch door naar volgende jaren.

Het lidmaatschap is persoonlijk en de contributie bedraagt 9,-- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot30 juni.

Voordelen zijn:

- voorrang bij inschrijving.

- vrije toegang totVU lezingen waarvoor niet-leden 5,- betalen.

- korting op cursusgelden.

- ontvangst van VU-Nieuwsbrieven.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe cursusjaar te geschieden, dus vr 1 juli; bij te late opzegging is de volledige contributie verschuldigd.