Per categorie:


  Per soort:
Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt voor een geheel verenigingsjaar aangegaan en loopt automatisch door naar volgende jaren.

Het lidmaatschap is persoonlijk en de contributie bedraagt 9,-- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot30 juni.

Voordelen zijn:

- voorrang bij inschrijving.

- vrije toegang totVU lezingen waarvoor niet-leden 5,- betalen.

- korting op cursusgelden.

- ontvangst van VU-Nieuwsbrieven.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe cursusjaar te geschieden, dus vr 1 juli; bij te late opzegging is de volledige contributie verschuldigd.