Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


Lidmaatschap

VU Westvoorne biedt al 75 jaar een breed palet aan workshops, lezingen, films en cursussen. We willen als VU meer mensen bereiken, onze leden en bezoekers inspireren en extra vrijwilligers aan ons binden. Onze nieuwe Koers 2025 geeft houvast. Wij zorgen voor ontmoetingen, een goed gesprek over een film die je net hebt gezien, of een workshop of lezing op het gebied kunst, cultuur, geschiedenis, een maatschappelijk thema die je aan het denken zette. Zo dragen wij bij aan meer binding met de omgeving, aan meer sociale cohesie en vriendschap.


De Volksuniversiteit Westvoorne heeft de volgendestatuten en huishoudelijk reglement.


Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt voor een geheel verenigingsjaar aangegaan en loopt automatisch door naar volgende jaren.

Het lidmaatschap is persoonlijk en de contributie bedraagt 9,-- per jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot30 juni.

Voordelen zijn:

- voorrang bij inschrijving.

- vrije toegang totVU lezingen waarvoor niet-leden 5,- betalen.

- korting op cursusgelden.

- ontvangst van VU-Nieuwsbrieven.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor aanvang van het nieuwe cursusjaar te geschieden, dus vr 1 juli; bij te late opzegging is de volledige contributie verschuldigd.