Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


Betaling cursussen

Op het inschrijfformulier dient u aan te geven dat u de VU machtigt het verschuldigde bedrag af te schrijven van uw giro- of bankrekening, incl. evt. uitstaande contributie betaling.

De cursusadministratie schrijft de verschuldigde bedragen kort voor aanvang van de cursussen van uw rekening af, op uw dagafschrift vindt u de naam van de cursus en de aanvangsdatum.

Indien u kiest voor een betaling in 2 termijnen (bij cursussen die meer dan € 100,00 kosten) dan zal de eerste termijn kort voor aanvang van de cursus van uw rekening worden afgeschreven, de tweede termijn 2 maanden daarna.

Indien u op een andere wijze wenst te betalen dient u zich schriftelijk in te schrijven; u kunt daartoe het inschrijfformulier downloaden en opsturen, zie voor verdere details het inschrijformulier.