Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


Annulering en restitutie

Cursussen gaan door als een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven. Wordt dit minimum aantal niet bereikt dan heeft de Volksuniversiteit het recht de cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en het volledige cursusgeld zal binnen veertien dagen worden gerestitueerd.

Afmelding voor een cursus dient ingediend te worden bij de cursusadministratie (schriftelijk of per e-mail). Annuleringen zijn tot maximaal drie weken vr aanvang van de cursus mogelijk. Bij annulering worden administratiekosten ( 15,-) in rekening gebracht; het restant wordt gerestitueerd.

Na deze drie weken vr aanvang van de cursus is annulering door de cursist niet meer mogelijk en wordt er geen cursusgeld meer terugbetaald. Slechts bij hoge uitzondering is na bovengenoemde termijn restitutie mogelijk, dit ter beoordeling van het bestuur.