Per categorie:  Per soort:
Programmaboekje


Samenstelling van het Bestuur

Het bestuur 

Vacant  voorzitter   
Dorien Rozemulder penningmeester  tel. (0181) 484108 
Hans Hoedemaker secretaris   tel. (0181) 483820 
Jenneke Swart leden- en cursusadministratie  tel. (0181) 414361 
Henk Vos ICT  tel. (06) 45053480 
Henny van Viegen PR   tel. (0181) 485242 
Jeanette Wijsman notulist  tel. (0181) 403055 
Anneke Ottevanger coördinator yoga en meditatie  tel. (0181) 485458
Lea van Vliet voorzitter programmacommissie  tel. (0181) 480651 
Marijke Endert voorzitter filmcommissie  tel. (0181) 487908 
Piet Rosier voorzitter dorpshuiscommissie  tel. (0181) 484195 
Johan Baatenburg de Jong PR filmcommissie   tel. (0181) 484386