PERSBERICHT

Volksuniversiteit Venray e.o. stopt

23 februari 2016

Meer dan 25 jaar heeft de Volksuniversiteit Venray en omgeving cursussen verzorgd voor mensen die iets wilden leren nadat zij de school al geruime tijd hadden verlaten, of die zelfs nog niet eerder naar school waren geweest. Anderen zijn ook altijd welkom geweest. Het cursusaanbod is altijd afgestemd geweest op herhalen, inhalen en op het plezier van iets nieuws leren. Dankzij subsidies van gemeenten in de kop van Noord Limburg, was het mogelijk de cursusprijs laag te houden. De laatste jaren steunt de overheid echter steeds minder de educatieve activiteiten van de Volksuniversiteit. Voor Volksuniversiteit Venray vielen na het jaar 2006 een voor een de subsidies weg.

Na de 'kredietcrisis' in het jaar 2008 liep bovendien het aantal cursisten sterk terug. Volksuniversiteit Venray heeft vanaf het jaar 2011 haar reserves moeten aanspreken. Die zijn nu bijna uitgeput. Wij hebben de laatste jaren diverse mogelijkheden uitgetest om de activiteiten van Volksuniversiteit voort te kunnen zetten, zoals verbreden van onze markt, maatschappelijke projecten, voortzetten met vrijwilligers, of als onderdeel van een andere partij. Ondanks enig succes en diverse goede aanknopingspunten hebben wij onvoldoende nieuw, toekomstgericht fundament gevonden.

Het bestuur wil de oorspronkelijke doelgroep blijven bereiken en dat is niet langer mogelijk. Daarom is besloten de Volksuniversiteit te sluiten.

Dit besluit houdt het volgende in.
Het lopende cursusprogramma 2015-2016 en het voorjaarsprogramma 2016 worden volgens plan en rooster uitgevoerd.
Na 1 juli 2016 stopt de Volksuniversiteit met het geven van cursussen. De betrokken cursisten en docenten zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit pijnlijk, maar helaas onvermijdelijk besluit.

Het bestuur

Cursus Venray

Graag maken wij u attent op een initiatief van zeven oud-docenten van de Volksuniversiteit: 'Cursus en Training Noord-Limburg'.

Vooralsnog gaat het om de volgende cursussen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, kunstgeschiedenis, Nederlands voor buitenlanders en Spaans. Over andere cursussen wordt nog gesproken. Naast reguliere cursussen biedt Cursus Venray ook maatwerk voor bedrijven en organisaties.

Meer informatie vind u op cursus en Training Noord-Limburg.

Wij wensen Cursus Venray veel succes!