Per categorie:


  Per soort:Talen

Voordat u zich aanmeldt voor een taalcursus is het goed om te weten voor welk type taalcursus u zich inschrijft. Op dit moment onderscheiden wij 4 soorten:

  1. In het algemeen bestaat een taalcursus uit 4 jaar. Als in dit programmaboekje gesproken wordt over Russisch 1, wordt hiermee het eerste cursusjaar van Russisch bedoeld. Deze cursus is bedoeld voor een ieder die nog nooit iets aan Russisch gedaan heeft. Staat er een 2 achter, dan is dit het tweede cursusjaar van die cursus. U moet dan al iets van die taal onder de knie hebben. Als u niet goed weet welk niveau het beste bij u aansluit, volgt een gesprek met de docent. In overleg met de docent wordt bekeken op welk niveau u het beste kunt instromen.
  2. Bij de cursussen Conversatie wordt er vanuit gegaan dat u de taal minimaal op MAVO/ VMBO niveau beheerst. Deze cursussen zijn éénjarig en bedoeld voor gevorderden die hun taalkennis levend willen houden. Mocht u geen MAVO/ VMBO diploma hebben en toch menen aan de conversatielessen te kunnen deelnemen, kunt u ook het beste contact opnemen met de docent.
  3. Tenslotte zijn er de cursussen ”op vakantie”; een eerste kennismaking met de taal en gericht op situaties die u op vakantie vaak zult tegenkomen.


Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: