Per categorie:


  Per soort:

Talen

Algemene informatie talencursussen

Talen

De talencursussen die de Volksuniversiteit Emmen organiseert zijn te verdelen in drie categorieŽn.

- Allereerst kent iedere taal langlopende cursussen (20 weken) die verschillende niveaus hebben. Deze cursussen zijn opgebouwd volgens het Europees Referentiekader (ERK), waarover u verderop meer kunt lezen. Voor gevorderden is het ook mogelijk om deel te nemen aan de conversatiecursus.

- Voor mensen die het prettig vinden om op vakantie de taal een beetje te spreken, opschriften en aanwijzingen in het land te kunnen lezen en op de hoogte te zijn van gebruiken en gewoontes van dat land, zijn er de vakantiecursussen

- Tenslotte zijn er de cursussen Zakelijk Duits en Business Engels voor de mensen die internationaal zaken doen.

Cursisten die al enige kennis van een taal hebben en hun eigen niveau willen bepalen, kunnen van onze website een TAALPORTFOLIO downloaden. U kruist uw vaardigheden aan, en u ziet welke cursus bij uw behoefte aansluit.

In twijfelgevallen beslist de docent over uw toelating tot een niveau. Voor deelnemers die behoefte hebben aan een diploma na afloop van een taalcursus is het mogelijk een landelijk georganiseerd examen af te leggen voor een diploma dat overal in Europa wordt erkend. Deze examens staan echter geheel buiten de Volksuniversiteit.

†Voorwaarde voor het doorgaan van een cursus is dat er voldoende inschrijvingen zijn. Zijn er voor een niveau te weinig cursisten ingeschreven, dan worden de inschrijvingen desgewenst bij het direct lagere (of hogere) niveau gevoegd.

U kunt via deze link de taalportfolio downloaden :† TAALPORTFOLIO


Het Europees Referentiekader.

†Het referentiekader voor het vreemde Talen onderwijs is een centraal vast-gesteld niveaukader dat op tal van onderwijsinstellingen in Nederland (maar ook elders in Europa) gebruikt wordt. Daardoor is het gemakkelijk, indien nodig, een cursus te vervolgen op een ander opleidingsinstituut, of bij een andere Volksuniversiteit. U kunt zelfs in het buitenland uw studie vervolgen.

Niveaus Europees Referentiekader

Beginnend taalgebruiker
Niveau A1
:
Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over concrete behoeften begrijpen en gebruiken.
Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en dingen die men heeft).
Kan op een eenvoudige manier communiceren, als de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

De VU biedt deze cursussen aan voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans.
We streven er naar de cursussen voor Zweeds, Noors, Russisch bij het niveau A1 te laten aansluiten.

NiveauA2:
Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk).
Kan communiceren in simpele en alledaagse zaken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op gebied van directe behoeften beschrijven.

De VU biedt deze cursussen aan voor Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans.


Onafhankelijk taalgebruiker

Niveau B1:
Kan de hoofdpunten begrijpen van stand-aardcommunicatie over vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz. Kan omgaan met de meeste situaties die zich voordoen tijdens een reis door het gebied waar de taal gesproken wordt.
Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke belang-stellingssfeer behoren.
Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg geven over meningen en plannen.

Op dit niveau is het bij de VU Emmen alleen mogelijk Engels te volgen.
Op het niveau B2worden in Emmen geen talencursussen aangeboden.Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief nog niet ontvangt, kunt u zich hier aanmelden:

naam:  
e-mail: