Per categorie:


  Per soort:
Download hier het boekje


Overige voorwaarden

Voor deelname aan cursussen is het lidmaatschap niet vereist, wel gewenst.

Bij een te groot aantal inschrijvingen genieten leden voorrang.

Cursussen worden gegeven op de dagen, tijden en plaatsen zoals in dit boekje vermeld. Voor aanvang van een cursus ontvangt u geen nader bericht, de aanvangsdatum van de cursus staat in dit programmaboekje.

Tenzij anders vermeld, zal in de schoolvakanties geen les worden gegeven.

Alle door de Volksuniversiteit gepubliceerde prijzen en data zijn onder voorbehoud van kennelijk foutieve vermeldingen. Data en prijzen kunnen door de Volksuniversiteit worden aangepast.

De Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.


Cursusvoorwaarden zijn conform de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten.